TCM, traditional chinese medicine en CCM, classical chinese medicine

Chinese Geneeskunst is al duizenden jaren oud en heeft zijn nut inmiddels bij vele klachten bewezen. In mijn werkwijze heb ik een verschuiving gemaakt waarin ik mij steeds meer richt op de klassieke manier (volgens de duizenden jaren oude geschriften) van werken. Deze manier van werken balanceert het lichaam waardoor klachten/pijn/verstoringen zichzelf oplossen/verminderen. In de klassieke manier van werken wordt gewerkt met 4 pijlers: acupunctuur, kruiden, moxa (een kruid wat verhittend/helend werkt) en qigong.

Waar Westerse behandelmethoden veelal gebaseerd zijn op causaal denken (oorzaak-gevolg) volgt de Chinese Geneeskunst een totaliteitsconcept bij de behandeling. TCM (Traditional Chinese Medicine) is er op gericht het lichaam te balanceren, te harmoniseren. Yin en Yang  (tegengestelde, complementaire concepten) dienen zo harmonieus mogelijk te zijn. Er wordt uitgegaan van Qi (levensenergie) die door  energiebanen (meridianen) door het lichaam heen lopen. Indien Qi vrij door de meridianen (Jing) kan stromen worden alle structuren, cellen, weefsels, organen en systemen gevoed. Deze harmonie in het lichaam is noodzakelijk voor een ieder om zich gezond, vitaal en energiek te voelen. Ieder onderdeel (orgaan of vloeistof) in het lichaam functioneert  in relatie tot een andere structuur. Verstoringen in deze verhoudingen kunnen leiden tot blokkades, leegtes, hitte, koude enz. Dit zijn begrippen die gebruikt worden in de TCM en kunnen leiden tot weinig vitaliteit en ziekte.

TCM/CCM kent vele diagnostische methodieken. In de basis wordt er gekeken naar vloeistoffen en concepten (zoals Qi, de vijf elementen, Yin en Yang) die in relatie staan tot elkaar.

Door de systemen Qi, bloed (Xue), JinYe (vloeistoffen), ZangFu (organen) in relatie tot elkaar te zien kunnen disbalansen  en verstoorde patronen opgespoord worden.

Diverse methodes

Er zijn diverse methodes binnen de TCM die tot een gedifferentieerde diagnose leiden van verstoorde balans in het lichaam. Hiervoor wordt altijd de Tongdiagnose (kijken naar de tong) en de Polsdiagnose (beide polsen voelen op 3 posities) ingezet.  In combinatie met een uitgebreide anamnese en doelgerichte vragen (de 10+2 diagnostische methode) wordt een gedifferentieerde diagnose gemaakt. Daarnaast zal ook  gezichtsdiagnose,geur en verkleuring of veranderingen van de huid mee worden genomen in de totale diagnostiek.

In mijn manier van werken, neem ik altijd ook de kennis mee vanuit niet TCM- technieken, omdat deze een adequate aanvulling en versterking kunnen geven in het harmoniseren van het lichaam.

Een behandeling kan dus uit verschillende segmenten bestaan: acupunctuur, moxa,massage, cranio-sacraal/viscerale methoden. Deze vinden plaats in de praktijk.  Het toepassen van oefeningen zoals Qigong of  toepassen van moxa thuis of het innemen van kruiden ligt bij de verantwoordelijkheid van de cliënt om daar gedisciplineerd mee om te gaan.

TCM