Zhong lidmaatschap gekoppeld aan KAB

Praktijk Acamana is aangesloten bij beroepsvereniging Zhong en bij het overkoepelende orgaan KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen), https://kab-koepel.nl

De koepel KAB vertegenwoordigt de bij haar aangesloten beroepsverenigingen bij de overheid en zorgverzekeraars. KAB waarborgt de kwaliteit van de leden. U kunt dan ook zeker zijn van een goed gekwalificeerde therapeut wanneer u voor een behandeling naar een van de bij de koepel KAB aangesloten therapeuten gaat.’

Uiteraard vinden we het belangrijk dat u een goede band onderhoudt met uw therapeut en als er geschillen zijn u daar eerst onderling probeert een oplossing voor te vinden.
Echter kan het zijn dat de geschillen niet onderling op te lossen zijn en daarvoor kun u gebruik maken van de klachtencommissie van de KAB.

1a. Logo KAB 2018